Wszystkie państwa
Obiekty sakralne — Kupić Obiekty sakralne, Koszt , zdjęcie Obiekty sakralne, od Zakład kamieniarski R.A.H. Szczotok, spółka cywilna. Ozdoby kościelne na Allbiz Polska
Polski
  Obiekty sakralne — Kupić Obiekty sakralne, Koszt , zdjęcie Obiekty sakralne, od Zakład kamieniarski R.A.H. Szczotok, spółka cywilna. Ozdoby kościelne na Allbiz Polska
  Wszystkie kategorie
  Porównaj
  Dodać do stron ulubionych
  Podzielić się   ID: 25049:144155
  Kupić Obiekty sakralne
  Na stanie
  0UAHUstalanie ceny
  Opis
  Obiekty sakralne należą do bardzo specy­ficznych real­iza­cji. W swo­jej naturze naz­nac­zone są ideą i trady­cją głębok­iej duchowości. To właśnie dzięki tym istot­nym właś­ci­woś­ciom prace sakralne stają się tak wyjątkowe. Ołtarze, chrz­ciel­nice, taber­naku­lum to przykłady sztuki kamieniarstwa, które wyma­gają wielkiej pre­cyzji pod­czas doboru mate­ri­ałów najlep­szej jakości i real­iza­cji pro­jektu. Dzięki współpracy z wieloma dostaw­cami surow­ców oraz kon­sul­tacji naszych prac z architek­tami, potrafimy sprostać wyma­gan­iom real­iza­cji takich obiek­tów. Warsz­tat, który posi­adamy daje możli­wość stosowa­nia i wyko­rzys­ta­nia wszys­t­kich tech­nik i mate­ri­ałów do tworzenia niezwykłych ele­men­tów zdo­bią­cych miejsca związane z kultem.
  Renowacja zabytków
  Pod poję­ciem renowacja rozu­miemy odświeże­nie, odnowie­nie. W kwestii renowacji nie ma miejsca na ekspery­menty - liczy się przede wszys­tkim fachowość i pro­fesjon­al­izm. Nasze ogromne doświad­cze­nie zawodowe kwal­i­fikuje do wykony­wa­nia prac kon­ser­wa­tors­kich i renowa­cyjnych. Real­iza­cja pro­jek­tów renowacji odbywa się pod nad­zorem naszego spec­jal­isty - kon­ser­wa­tora dzieł sztuki.
  REAL­IZU­JEMY NASTĘPU­JĄCE RODZAJE PRAC:
  • kon­serwacja detali architek­ton­icznych z kamienia,
  • kon­serwacja zabytkowych wypraw tynkarskich,
  • kon­serwacja i rekon­strukcja detali sztukatorskich.

  PRACE KON­SER­WA­TORSKIE WEWNĄTRZ BUDYNKÓW:
  • kon­serwacja sztukaterii,
  • prace pozłot­nicze,
  • kon­serwacja ele­men­tów metaloplastyki,
  • kon­serwacja polichromii ściennych.

  POZOSTAŁE PRACE KONSERWATORSKIE:
  • kon­serwacja malarstwa sztalugowego,
  • kon­serwacja rzeźb kami­en­nych i drewnianych,
  • bada­nia odkry­wkowe zabytkowego wys­troju wnętrz,
  • inwen­taryza­cje architektoniczne.
  Zdjęcia
  • Obiekty sakralne
  • Czy chcesz zobaczyć więcej zdjęć?

   Wysłać wiadomość
  Kupić obiekty sakralne
  Zamówienie
  Obiekty sakralne
  Ustalanie ceny
  Lub skontaktuj się ze sprzedawcą
  Spróbuj opisać krótko istotę Twojego pytania do sprzedawcy (co najmniej 20 znaków)
  Powrócićdo rozdziału "Ozdoby kościelne"
  dla
  według produktów
  Twoja wiadomość powinna zawierać nie mniej niż 20 znaków. Wiadomość zawierać do 2000 znaków.
  Niezapełnione pola obowiązkowe
  Nieprawidłowo zapełnione pole
  Nieprawidłowo zapełnione pole
  Porównaj0
  WyczyśćWybrane pozycje: 0